Sous les Palmiers d’Eléonore

Sous les Palmiers d’Eléonore is een Duurzame Wijk die bestaat uit burgers die zich binnen hun wijk mobiliseren om het leven in hun wijk aangenamer te maken, meer respect te hebben voor het milieu en meer solidair te zijn.

Al hun initiatieven zijn gebaseerd op het idee dat duurzame ontwikkeling een maatschappelijke kwestie is en een daad van intergenerationele en interculturele solidariteit. Daarom betrekken zij zoveel mogelijk de senioren van het Apollo rusthuis, de vluchtelingen van Fedasil en de leerlingen van de lokale scholen.

In 2019 lanceerden ze een Mobility March, een wandeling voor mobiliteit. De bedoeling was het bewustzijn te verhogen rond het nut van wandelen als middel om vervuiling en klimaatverandering tegen te gaan. De bewoners van het Apollo rusthuis liepen of rolden mee, geduwd door niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van Fedasil.

Andere projecten van de Duurzame Wijk: de aanleg van een moestuin in de Fedasil-tuin en de organisatie van kerstconcerten tijdens de feestdagen.

Contact :

Facebook : Sous les palmiers d’Eléonore