Handelen voor het klimaat

De toename van het aantal hittegolven, overstromingen, extreme weersomstandigheden, de daling van de luchtkwaliteit… zijn allemaal situaties die getuigen van de klimaatverandering en een impact hebben op ons milieu en onze levenskwaliteit. Met de ontwikkeling van haar Klimaatplan wil de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een voorbeeld worden in de aanpassing aan deze veranderingen, met name door bij te dragen tot de gewestelijke doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegen 2030 te verminderen, en tot de evolutie naar koolstofneutraliteit tegen 2050. Het doel van dit ambitieuze project is de inwoners en het personeel van de gemeente voor te bereiden op de aanpak van de klimaatverandering door middel van duidelijk omschreven acties.

 

👉 Ontdek door hier te klikken het Klimaatplan van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe!

 

Concreet werd eind 2020 een consortium van adviesbureaus aangesteld die in dit thema gespecialiseerd zijn om de gemeente Sint-Pieters-Woluwe bij te staan bij het opstellen van haar “Klimaatplan”.

 

In de praktijk, is het nu een kwestie van:

  • Een diagnose stelen: de gemeente heeft een dienstverlener aangenomen om op het niveau van de “administratie” en het “grondgebied” onze huidige BKG-uitstoot te analyseren

  • Opbouw van het Klimaatplan: lijst op een participatieve manier met de werknemers van de administratie, de bewoners en de gebruikers van het grondgebied, prioritaire acties die het mogelijk maken om de doelstellingen van de CO2-vermindering te bereiken met het oog op de horizonten 2030 & 2050

    Van 12 september tot 10 oktober 2021 konden de burgers hun mening geven via een online-enquĂȘte en tijdens twee burgerontmoetingen op 16 en 30 november 2021 konden zij deelnemen aan de totstandkoming van de stad van morgen. Tijdens deze avonden werden een samenvatting van de Diagnose, de resultaten van de enquĂȘte en de algemene aanpak van het Klimaatplan uitgewisseld.

  • Klimaatplan Document: In juni 2023 wordt het Gemeentelijk Klimaatplan vastgesteld, waarin de acties zijn gebundeld die de gemeente onderneemt om de doelstellingen te behalen. Om het Klimaatplan in detail te ontdekken, klik hier.

  • Uitgevoerde acties voor het klimaat: maar de gemeente wacht niet op het Klimaatplan om op dit gebied actief te zijn.

 

De resultaten van dit project zal u hier, naarmate de vorderingen, kunnen lezen.

 

Om meer te weten te komen: