En wat doet mijn gemeente ?

Om een voorbeeld te stellen en zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, wil Sint-Pieters-Woluwe geleidelijk aan de milieuverantwoordelijke praktijken binnen de administratie uitbouwen: koolstofarme leveringen, dematerialisatie van processen, duurzame bestellingen, milieuvriendelijker voedsel, verantwoorde evenementen, enz. Dit kan ook via de beslissingen die genomen worden voor de gemeentelijke vzw’s en het OCMW.

In dit artikel vindt u een overzicht van verschillende initiatieven die de afgelopen jaren binnen het gemeentebestuur zijn opgestart.

Afvalvermindering

Carbone-project – Mulching

Sinds april 2023 test de gemeente, als onderdeel van het Carbone-project, een alternatieve maaitechniek die mulching wordt genoemd. Dit is een maaitechniek waarbij het gras in kleine stukjes wordt versnipperd en ter plekke wordt afgebroken (in tegenstelling tot traditioneel maaien, waarbij het gras wordt gemaaid en in een bak wordt verzameld). In totaal zijn er […]

En savoir plus
Afvalvermindering

Carbone-project – Gedecentraliseerde composteringsplaatsen

Als onderdeel van het Carbone-project installeerde de gemeente in het voorjaar van 2023 twee gedecentraliseerde groenafvalcomposteringsplaatsen in twee gemeentelijke parken: het Croussepark en de Franciscanessenhof. Maar wat zijn “gedecentraliseerde composteringsplaatsen” nu eigenlijk? Dit zijn kleine composteringsfaciliteiten voor groenafval in bakken, ontworpen om het meeste groenafval te verwerken dat in het park wordt geproduceerd, evenals groenafval […]

En savoir plus
Afvalvermindering

Carbone-project – Hybride compost

Hybride compost = compost gevoed met groenafval (snippers) van de gemeente en voedselafval van gemeentelijke scholen en kinderdagverblijven. Sinds april 2023 lanceerde de gemeente een proefproject om voedselafval van haar kinderdagverblijven en scholen op te halen en te composteren.

En savoir plus
Afvalvermindering

Carbone-project – Mulching van dode bladeren onder de beplantingen

Om de dode bladeren in de gemeentelijke parken te beheren, heeft de gemeente mulchplaatsen aangelegd onder de beplantingen.

En savoir plus
Afvalvermindering

Carbone-project – Algemene voorstelling van het project

In 2021 nam de gemeente Sint-Pieters-Woluwe deel aan het “CARBONE-project” in het kader van het programma “Experimental Platform 2021-2023” van Innoviris gecoördineerd door ULB (LoUIsE). Het Carbone-project wil experimenteren met strategieën voor de recirculatie van plantenafval

En savoir plus
Water valoriseren

8 fiches over de afkoppeling van dakgoten

Regenwaterbeheer op individuele percelen is een echt milieuvraagstuk waaraan iedereen kan deelnemen met een heel eenvoudig gebaar: laten we onze goten doorknippen! Hoe? Om haar burgers te helpen heeft de gemeente reeks technische fiches gemaakt

En savoir plus
Water valoriseren

Hier begint de zee

Afval dat op de openbare weg wordt gedumpt, door de wind wordt weggeblazen of door de regen wordt weggespoeld, komt terecht in het afvalwaterzuiveringsstation of rechtstreeks in rivieren, de zee, enz. ….

En savoir plus
Water valoriseren

Gemeentelijke regentuinen

De heraanleg van het plein gevormd door de Hertogstraat en de Terkamerenstraat was voor onze diensten de gelegenheid om de eerste regentuin van Sint-Pieters-Woluwe aan te leggen.

En savoir plus
Een succesvolle energietransitie

L’Arc-en-Ciel van Stokkel – Eerste gemeentelijke eco-kinderdagverblijf

In 2021 werd in Sint-Pieters-Woluwe het eerste gemeentelijke ecologische kinderdagverblijf gebouwd: L’Arc-en-Ciel.

En savoir plus
Afvalvermindering

Hergebruik van computerapparatuur

Sint-Pieters-Woluwe neemt deel aan de kringloopeconomie door haar informaticamateriaal te laten hergebruiken: oude computers, kabels, enz.

En savoir plus