En wat doet mijn gemeente ?

Om een voorbeeld te stellen en zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, wil Sint-Pieters-Woluwe geleidelijk aan de milieuverantwoordelijke praktijken binnen de administratie uitbouwen: koolstofarme leveringen, dematerialisatie van processen, duurzame bestellingen, milieuvriendelijker voedsel, verantwoorde evenementen, enz. Dit kan ook via de beslissingen die genomen worden voor de gemeentelijke vzw’s en het OCMW.

In dit artikel vindt u een overzicht van verschillende initiatieven die de afgelopen jaren binnen het gemeentebestuur zijn opgestart.

Koolstofproject

Mulching van dode bladeren onder de beplantingen

Om de dode bladeren in de gemeentelijke parken te beheren, heeft de gemeente mulchplaatsen aangelegd onder de beplantingen.

En savoir plus
Koolstofproject

CARBONE-project – Algemene voorstelling van het project

In 2021 nam de gemeente Sint-Pieters-Woluwe deel aan het “CARBONE-project” in het kader van het programma “Experimental Platform 2021-2023” van Innoviris gecoördineerd door ULB (LoUIsE).. Het Carbone-project wil experimenteren met strategieën voor de recirculatie van plantenafval (gevallen bladeren, gemaaid gras, hout, enz.) afkomstig van de onderhoudsactiviteiten van de groenzones van vijf gemeentelijke en regionale besturen […]

En savoir plus
Water valoriseren

8 fiches over de afkoppeling van dakgoten

Regenwaterbeheer op individuele percelen is een echt milieuvraagstuk waaraan iedereen kan deelnemen met een heel eenvoudig gebaar: laten we onze goten doorknippen! Hoe? Om haar burgers te helpen heeft de gemeente reeks technische fiches gemaakt met concrete oplossingen om de goten door te knippen en het regenwater op uw eigen perceel te beheren. De fiches […]

En savoir plus
Water valoriseren

Hier begint de zee

Afval dat op de openbare weg wordt gedumpt, door de wind wordt weggeblazen of door de regen wordt weggespoeld, komt terecht in het afvalwaterzuiveringsstation of rechtstreeks in rivieren, de zee, enz. ….

En savoir plus
Water valoriseren

Gemeentelijke regentuinen

De heraanleg van het plein gevormd door de Hertogstraat en de Terkamerenstraat was voor onze diensten de gelegenheid om de eerste regentuin van Sint-Pieters-Woluwe aan te leggen.

En savoir plus
Een succesvolle energietransitie

L’Arc-en-Ciel van Stokkel – Eerste gemeentelijke eco-kinderdagverblijf

In 2021 werd in Sint-Pieters-Woluwe het eerste gemeentelijke ecologische kinderdagverblijf gebouwd: L’Arc-en-Ciel.

En savoir plus
Afvalvermindering

Hergebruik van computerapparatuur

Sint-Pieters-Woluwe neemt deel aan de kringloopeconomie door haar informaticamateriaal te laten hergebruiken: oude computers, kabels, enz.

En savoir plus
Gemeentelijk beheer

Uitwerking van het Gemeentelijk Klimaatplan

Gezien de vele dringende vaststellingen over het klimaat en de verbintenissen die op verschillende machtsniveaus, van internationaal tot regionaal, zijn aangegaan, wil de gemeente Sint-Pieters-Woluwe langdurig resoluut kiezen een veerkrachtig en “zero-uitstoot” grondgebied te zijn.

En savoir plus
Afvalvermindering

Geen plastic waterflessen meer

In 2020 werden, met het oog op afvalvermindering, kwaliteitsvolle roestvrijstalen waterflessen uitgedeeld aan al het personeel van de gemeentelijke administratie en de gemeentelijke vzws.

En savoir plus
Zich anders bewegen

Gemeentelijk elektrisch wagenpark

De ambtenaren van de administratie rijden op elektriciteit en geven zo de voorkeur aan lichte voertuigen. Twizy’s, elektrische auto’s en fietsen maken integraal deel uit van het gemeentelijke wagenpark.

En savoir plus