Carbone-project – Hybride compost

Hybride compost = compost gevoed met groenafval (snippers) van de gemeente en voedselafval van gemeentelijke scholen en kinderdagverblijven.

Sinds april 2023 lanceerde de gemeente een proefproject om voedselafval van haar kinderdagverblijven en scholen op te halen en te composteren.

Het doel van dit project is om te experimenteren met lokaal bioafvalbeheer (ophaling, behandeling en valorisering van de geproduceerde compost).

De gemeente wilde anticiperen op de verplichting om bioafval te sorteren door een oplossing te vinden om het lokaal te valoriseren door middel van compostering. Enerzijds vermindert dit de indirecte CO2-uitstoot van de gemeente door het gebruik van een elektrische fiets voor de ophaling, anderzijds produceert het een rijke meststof aan het einde van het composteringsproces, die gebruikt zal worden in de groene ruimten van de gemeente, waardoor de natuurlijke cycli opnieuw geïntegreerd worden en tegelijkertijd de kwaliteit van de Brusselse bodem verbetert.

  • Ophaling

Voor de ophaling heeft de gemeente actieve mobiliteit bevorderd. Voedselafval wordt elke week opgehaald met een elektrische fiets uitgerust met een aanhanger en hermetische bakken. Al het voedselafval wordt naar de verwerkingslocatie gebracht, een composteringsinstallatie.

  • Verwerking

Om een evenwichtig composteringsproces en compost van goede kwaliteit aan het einde van het proces te garanderen, wordt het voedselafval gemengd met versnipperd materiaal. De eerste compostbak wordt geleidelijk gevuld met dit mengsel. Als de bak vol is, wordt het materiaal naar de volgende bak verplaatst. Hierdoor krijgt de compost zuurstof, wat de snelle afbraak van organisch materiaal bevordert. Het resultaat is rijpe compost na 3 tot 6 maanden.

De gemeente heeft ook besloten om te experimenteren met het gebruik van houten compostbakken om met natuurlijke materialen te werken en het risico op bodemverontreiniging door micro-pesticiden in de openbare ruimte te verminderen.

  • Geproduceerde compost

Het resultaat van het composteringsproces is de productie van een rijke meststof die zal worden gebruikt om de groene ruimten van de gemeente te bemesten.

  • Vervolg van het proces

Het project is ontworpen om te evolueren. In april 2023 ging het project van start met 2 pilootvestigingen: de Franstalige en Nederlandstalige scholen van Stokkel (kleuter- en lager onderwijs) en het kinderdagverblijf van Stokkel. In deze opstartfase konden de eerste aanpassingen worden gemaakt en kon de ophalingslogistiek worden getest. Daarna werden geleidelijk nieuwe scholen aan de ophalingslus toegevoegd, met als uiteindelijk doel om het afval van zoveel mogelijk lokale scholen te verwerken (16 in totaal).

Er moet ook worden opgemerkt dat de ophaling in juli 2023 ook voedselafval zal omvatten uit de gemeentelijke opslagplaats, waar alle beroepsgroepen zijn gehuisvest: tuinmannen, stratenmakers, vegers, elektriciens, enz.

Bron: Les12h30 (2023, 20 juillet). BX1. https://www.facebook.com/BX1officiel/videos/1765737690496328/

Meer weten: