Water valoriseren

Water valoriseren

8 fiches over de afkoppeling van dakgoten

Regenwaterbeheer op individuele percelen is een echt milieuvraagstuk waaraan iedereen kan deelnemen met een heel eenvoudig gebaar: laten we onze goten doorknippen! Hoe? Om haar burgers te helpen heeft de gemeente reeks technische fiches gemaakt

En savoir plus
Water valoriseren

Hier begint de zee

Afval dat op de openbare weg wordt gedumpt, door de wind wordt weggeblazen of door de regen wordt weggespoeld, komt terecht in het afvalwaterzuiveringsstation of rechtstreeks in rivieren, de zee, enz. ….

En savoir plus
Water valoriseren

Gemeentelijke regentuinen

De heraanleg van het plein gevormd door de Hertogstraat en de Terkamerenstraat was voor onze diensten de gelegenheid om de eerste regentuin van Sint-Pieters-Woluwe aan te leggen.

En savoir plus
Water valoriseren

Installatie van regenwaterreservoirs

De gemeente vangt het regenwater van de daken op verschillende plaatsen op om er optimaal gebruik van te maken:

En savoir plus
Water valoriseren

Studie van het potentieel voor het afkoppelen van regenwater

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft opdracht gegeven voor een studie naar de mogelijkheden voor afkoppeling van regenwater en voor bijstand bij de operationele uitvoering van een beleid van Geïntegreerd Beheer van Regenwater (GBR) op het gemeentelijk grondgebied.

En savoir plus