8 fiches over de afkoppeling van dakgoten

Regenwaterbeheer op individuele percelen is een echt milieuvraagstuk waaraan iedereen kan deelnemen met een heel eenvoudig gebaar: laten we onze goten doorknippen!

Hoe?

Om haar burgers te helpen heeft de gemeente reeks technische fiches gemaakt met concrete oplossingen om de goten door te knippen en het regenwater op uw eigen perceel te beheren.

De fiches 1 en 2 geven een samenvatting en uitleg van het belang en de verschillende milieuaspecten van het oppervlaktewaterbeheer.

In de andere technische fiches worden de volgende oplossingen voorgesteld: opslagdaken, terrasopslag, garagetoegang als reservoir, waterladders, flexibele tanks en, tenslotte, regentuinen. Klik hieronder om de technische fiches in details te ontdekken:

 

Klik hieronder om de technische fiches in details te ontdekken:

Meer weten :