Behoud van de biodiversiteit

Behoud van de biodiversiteit

Zero pesticiden

Sinds 2013 heeft onze gemeente geleidelijk aan een “zero pesticide”-beleid ingevoerd op al haar 100 km wegen en in haar vele groene ruimten. Deze maatregel draagt bij tot de verbetering van zowel onze levenskwaliteit

En savoir plus
Behoud van de biodiversiteit

Bloemenweiden

Bloemenweiden verschijnen nu overal, ook in onze gemeente! Ze zijn een teken van de vergroeningspraktijken en een pijler van het gedifferentieerd beheer, en bieden vele voordelen

En savoir plus
Behoud van de biodiversiteit

Vergroening

Om de nood aan onkruidbestrijding te beperken, maken de gemeentelijke tuiniers nu gebruik van technieken voor het afdekken van planten met specifieke vaste planten en grassen

En savoir plus
Behoud van de biodiversiteit

Bloei

De eenjarige bloemen die in de openbare ruimte worden geplant, worden nu geselecteerd op hun belangstelling voor bestuivers.

En savoir plus
Behoud van de biodiversiteit

Ecologische versterking

In samenwerking met Leefmilieu Brussel werken de diensten Groene Ruimten en Stedenbouw aan een plan om de biodiversiteit in de Drevekens van Vogelzang te versterken.

En savoir plus