Studie van het potentieel voor het afkoppelen van regenwater

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft opdracht gegeven voor een studie naar de mogelijkheden voor afkoppeling van regenwater en voor bijstand bij de operationele uitvoering van een beleid van Geïntegreerd Beheer van Regenwater (GBR) op het gemeentelijk grondgebied.

De doelstellingen van deze studie zijn legio:

  • Het potentieel voor afvloeiing van regenwater op zowel openbaar als particulier terrein in kaart brengen;
  • Als richtsnoer voor het ontwerp van huidige en toekomstige overstromingsbeheersingsprojecten;
  • Het beheer per perceel bevorderen, en in het algemeen de gemeente, de eigenaars en alle actoren begeleiden bij het bouwen aan een nieuw model van regenwaterbeheer: het geïntegreerd beheer waarvan wij de grote inzet in herinnering brengen:
  • een plaats of een structuur gebruiken die al een primaire functie heeft om er ook een hydraulische functie aan te geven;
  • het water zo dicht mogelijk bij de plaats waar het valt beheren;
  • de meest diffuse oppervlakte-infiltratie zoeken en het dichtst bij een besproeiingscyclus staan;
  • water op perceelbasis beheren.

1) In een eerste fase, twee studiegebieden, met een totale oppervlakte van 25 ha, werden geselecteerd om het potentieel voor afkoppeling van regenwater te onderzoeken. Een dichte, stedelijke sector rond het gemeentehuis en een meer open sector, met de aanwezigheid van gebouwen, in de Vogelzangwijk.

Na de bezoeken op het terrein en de dimensionering op kantoor kon aan de hand van de verschillende gegevens het afkoppelingspotentieel voor elk perceel worden bepaald.

Het afkoppelingspotentieel wordt gedefinieerd volgens 5 klassen, die elk een kleurcode hebben.

De conclusie van de studie is dat met een gedifferentieerd regenwaterbeheer 25% van de hoeveelheid water die valt bij een regenbui van 50 mm kan worden teruggewonnen, d.w.z. ongeveer 2.000 m³ bespaarde van de 12.500 m³ die per 25 hectare op de twee bestudeerde terreinen valt.

Om meer te weten: klik HIER om de studie te raadplegen.

 

 

  *Vogelzang wijk                                                                                                                         *Centrum wijk

2) In tweede fase, concentreerde de studie zich op het potentieel voor ontkoppeling over het gehele gemeentelijke grondgebied, d.w.z. 894 ha, om het potentieel voor ontkoppeling van publieke en private gebieden te identificeren en te sectoriseren.

Voor meer informatie kunt u dit tweede deel van de studie HIER raadplegen (in het frans).

Meer weten: