Gemeentelijke regentuinen

De heraanleg van het plein gevormd door de Hertogstraat en de Terkamerenstraat was voor onze diensten de gelegenheid om de eerste regentuin van Sint-Pieters-Woluwe aan te leggen.

In het kader van deze nieuwe inrichting hebben wij het regenwaterbeheer willen integreren; dit zal ons in staat stellen het regenwater zo dicht mogelijk bij de plaats van neerslag te beheren door middel van de tenuitvoerlegging van systemen die verband houden met de inrichtingen in de openbare ruimte. Met dit in het achterhoofd bood het ontwerp van het pleintje de mogelijkheid om een regentuin aan te leggen die natuurlijke infiltratie zou bevorderen.

De oplossing voor het regenwaterbeheer bestaat erin de hellingen, van de ontmoetingszone en de parkeerplaatsen, naar de tuin te leiden om het water te laten wegvloeien. De verwijdering van drie kolken vermindert de hoeveelheid regenwater die naar de riolering wordt gestuurd; deze hoeveelheid wordt rechtstreeks geïnfiltreerd in de groene gebieden. De oppervlakte van de infiltratiezone bedraagt ongeveer 98 m², met een nuttige diepte van 40 cm, waardoor een volume van 26 m³ kan worden opgeslagen.