Carbone-project – Algemene voorstelling van het project

In 2021 nam de gemeente Sint-Pieters-Woluwe deel aan het “CARBONE-project” in het kader van het programma “Experimental Platform 2021-2023” van Innoviris gecoördineerd door ULB (LoUIsE). Het Carbone-project wil experimenteren met strategieën voor de recirculatie van plantenafval (gevallen bladeren, gemaaid gras, hout, enz.) afkomstig van de onderhoudsactiviteiten van de groenzones van vijf gemeentelijke en regionale besturen (Ukkel, Sint-Gillis, Anderlecht en Sint-Pieters-Woluwe en Brussel Mobiliteit.

Het doel van dit drie jaar onderzoek and experimenteren is de praktijken te veranderen om tot een ecologischer beheer van groenafval te komen. Deze praktijken zouden het in het algemeen mogelijk maken:

  • Het milieueffect van de uitvoer van groenafval te verminderen;
  • Tegen de verarming van de Brusselse bodem te vechten;
  • De autonomie van de overheidsdiensten te verbeteren en mogelijke kostenbesparingen te realiseren.

Concreet heeft de gemeente, na een analyse en een diagnose van het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe (kwantificering van het groenafval, in kaart brengen van de groene ruimten, prospectie van potentiële locaties en objectivering van de gemeentelijke praktijken), besloten om nauwkeuriger te experimenteren met de volgende instrumenten om haar praktijken te ontwikkelen:

  1. Een mesocompostering van groenafval in zwaden zonder betonplaat: middelgrote composteringsplaats waarmee het grootste deel van de gemeentelijke groenafvalstroom kan worden verwerkt;
  2. Een netwerk van gedecentraliseerde composteringsplaatsen: kleine, over het grondgebied verspreide composteringsplaatsen voor het beheer van ter plaatse geproduceerd groenafval;
  3. Een hybride compost (voedselafval + groenafval): compostering van voedselafval van kinderdagverblijven en gemeentelijke scholen;
  4. Mulching van dode bladeren onder de beplantingen: in plaats van de dode bladeren weg te gooien, worden ze gebruikt direct ter plaatse als mulch;
  5. Mulching van gazons: Mulching is een techniek van maaien zonder het gras op te vangen.

Lees meer: Klik direct op de links hierboven om meer te weten te komen over elk van de systemen (artikels worden momenteel geschreven).

Pers: Men praat over het Carbone-project en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe…