Carbone-project – Mulching

Sinds april 2023 test de gemeente, als onderdeel van het Carbone-project, een alternatieve maaitechniek die mulching wordt genoemd. Dit is een maaitechniek waarbij het gras in kleine stukjes wordt versnipperd en ter plekke wordt afgebroken (in tegenstelling tot traditioneel maaien, waarbij het gras wordt gemaaid en in een bak wordt verzameld).

In totaal zijn er 13 proef groene ruimten geselecteerd om te testen, voornamelijk in de Stokkelwijk, met name het Metropark, het Rugbyterrein en het omliggende gebied.

Deze alternatieve maaitechniek heeft een aantal voordelen voor de groene ruimten van de gemeente:

  • Kwaliteit van het gazon: mulching stimuleert de groei;
  • Bodembemesting door regelmatige toevoer van voedingsstoffen: mulching stimuleert het bodemleven;
  • Verrijking van de koolstofvoorraad van de bodem: een deel van de CO2 wordt opgenomen door planten en opgeslagen in de bodem in de vorm van organisch materiaal;
  • Droogteresistentie: houdt bodemvocht vast;
  • Vermindering van de hoeveelheden geëxporteerd groenafval en de bijbehorende uitstoot.

Deze nieuwe manier van onderhoud van de groene ruimten wordt ontwikkeld met twee doelen voor ogen: (1) de productie van groenafval verminderen en (2) plantaardig materiaal lokaal beheren.

Naast mulching introduceert de gemeente ook laat maaien, bloemenweiden en alternatieve snoeitechnieken zoals zacht snoeien.

Meer weten:

  • Voor meer info over het Carbone-project, klik hier.

 

Woluwe1150_ Mulching 1.2
Woluwe1150_ Mulching 1.3
Woluwe1150_ Mulching 1.1