Carbone-project – Gedecentraliseerde composteringsplaatsen

Als onderdeel van het Carbone-project installeerde de gemeente in het voorjaar van 2023 twee gedecentraliseerde groenafvalcomposteringsplaatsen in twee gemeentelijke parken: het Croussepark en de Franciscanessenhof.

Maar wat zijn “gedecentraliseerde composteringsplaatsen” nu eigenlijk?

Dit zijn kleine composteringsfaciliteiten voor groenafval in bakken, ontworpen om het meeste groenafval te verwerken dat in het park wordt geproduceerd, evenals groenafval van aangrenzende straten. Deze faciliteiten kunnen tot 10 ton groenafval per jaar verwerken.

Doelstelling: Door groenafval direct ter plekke te composteren, is het mogelijk om:

  • De uitvoer van gemeentelijk groenafval buiten het Brusselse Gewest en de daarmee gepaard gaande uitstoot te verminderen.
  • De uitputting van de Brusselse bodem tegen te gaan en het bodemleven te stimuleren door de geproduceerde compost opnieuw te gebruiken om de bodem in het park te voeden. De systematische verwijdering van groenafval leidt tot een belangrijke vermindering van de toevoer van voedingsstoffen naar de bodem (zie Good Soil BE).

Het doel is om deze composteringsfaciliteiten gedurende meerdere seizoenen te testen om de voor- en nadelen van deze oplossing te beoordelen. Op het einde van deze evaluatie en afhankelijk van de behoeften zal de gemeente beslissen om nieuwe gedecentraliseerde composteringsplaatsen te creëren op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe.

Meer weten:

  • Voor meer info over het Carbone-project, klik hier.