Carbone-project – Mulching van dode bladeren onder de beplantingen

Om de dode bladeren in de gemeentelijke parken te beheren, heeft de gemeente mulchplaatsen aangelegd onder de beplantingen.

Concreet: in plaats van door tuinmannen te worden verzameld en naar gespecialiseerde verwerkingscentra te worden uitgevoerd, zullen de bladeren die van de bomen in gemeentelijke parken vallen binnen het park zelf worden verplaatst, onder de beplantingen, waar ze op natuurlijke wijze zullen vergaan.

Deze praktijk, die al in de groene ruimten van het grondgebied was ingevoerd, werd in 2022 geïntensiveerd in het kader van het Carbone-project, waarbij 24 nieuwe stortplaatsen werden gecreëerd en 30 ton dode bladeren onder de beplantingen werden opgewaardeerd.

Deze mulchsystemen hebben veel voordelen voor de groene ruimten:

  • Verrijking van de bodem met voedingsstoffen
  • Verbetering van de grondstructuur
  • Stimulering van biologische activiteit
  • Ontwikkeling van de biodiversiteit
  • Onkruidbestrijding
  • Handhaving van een goede vochtigheidsgraad en vermindering daardoor van de behoefte aan bewatering
  • Wortelbescherming tijdens vorstperiodes

Deze praktijk vermindert ook de uitvoer van gemeentelijk groenafval buiten het Brusselse Gewest en de daarmee gepaard gaande emissies.

Voor meer info over het “Carbone”-project, klik hier.