En wat doet mijn gemeente ?

Om een voorbeeld te stellen en zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, wil Sint-Pieters-Woluwe geleidelijk aan de milieuverantwoordelijke praktijken binnen de administratie uitbouwen: koolstofarme leveringen, dematerialisatie van processen, duurzame bestellingen, milieuvriendelijker voedsel, verantwoorde evenementen, enz. Dit kan ook via de beslissingen die genomen worden voor de gemeentelijke vzw’s en het OCMW.

In dit artikel vindt u een overzicht van verschillende initiatieven die de afgelopen jaren binnen het gemeentebestuur zijn opgestart.

Behoud van de biodiversiteit

Zero pesticiden

Sinds 2013 heeft onze gemeente geleidelijk aan een “zero pesticide”-beleid ingevoerd op al haar 100 km wegen en in haar vele groene ruimten. Deze maatregel draagt bij tot de verbetering van zowel onze levenskwaliteit

En savoir plus
Behoud van de biodiversiteit

Bloemenweiden

Bloemenweiden verschijnen nu overal, ook in onze gemeente! Ze zijn een teken van de vergroeningspraktijken en een pijler van het gedifferentieerd beheer, en bieden vele voordelen

En savoir plus
Behoud van de biodiversiteit

Vergroening

Om de nood aan onkruidbestrijding te beperken, maken de gemeentelijke tuiniers nu gebruik van technieken voor het afdekken van planten met specifieke vaste planten en grassen

En savoir plus
Behoud van de biodiversiteit

Bloei

De eenjarige bloemen die in de openbare ruimte worden geplant, worden nu geselecteerd op hun belangstelling voor bestuivers.

En savoir plus
Banden weven

Bewustmakingsevenementen voor het gemeentepersoneel

Om haar personeel bewust te maken van de ecologische transitie en tegelijkertijd mensen samen te brengen, organiseert de gemeente regelmatig interne evenementen

En savoir plus
Water valoriseren

Installatie van regenwaterreservoirs

De gemeente vangt het regenwater van de daken op verschillende plaatsen op om er optimaal gebruik van te maken:

En savoir plus
Water valoriseren

Studie van het potentieel voor het afkoppelen van regenwater

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft opdracht gegeven voor een studie naar de mogelijkheden voor afkoppeling van regenwater en voor bijstand bij de operationele uitvoering van een beleid van Geïntegreerd Beheer van Regenwater (GBR) op het gemeentelijk grondgebied.

En savoir plus
Behoud van de biodiversiteit

Ecologische versterking

In samenwerking met Leefmilieu Brussel werken de diensten Groene Ruimten en Stedenbouw aan een plan om de biodiversiteit in de Drevekens van Vogelzang te versterken.

En savoir plus
Gemeentelijk beheer

Actieplan Agenda21 van Sint-Pieters-Woluwe

Agenda 21 is een term die vaak voorkomt als we het hebben over duurzame ontwikkeling op gemeentelijk niveau. Maar waar hebben we het precies over?

En savoir plus
Afvalvermindering

De dienst Spullenhulp van het Containerpark

Sinds 2018 is in het Recypark in Sint-Pieters-Woluwe een dienst opgericht voor de recuperatie van voorwerpen in goede staat.

En savoir plus