OPWAARDEREN – Het composteren

Compostering van voedsel- en groenafval heeft vele voordelen. Niet alleen wordt het afval met een derde verminderd, maar ook het vervoer, de verwerking en de bijbehorende emissies van dit afval worden tot een minimum beperkt.

Dus, met of zonder tuin, zijn er vele manieren om afval te herwaarderen: vermicompostering, individuele of collectieve compostering, …. “Ons afval is een waardevolle hulpbron!”

Vermicompostering

©WORMSasbl

Compost in vat

©WORMSasbl

Compost in silo

 

Vind alle algemene informatie over individuele en collectieve compostering in het Brussels Gewest op de website van WORMS VZW (gratis opleiding, online shop, informatie, wetgeving, enz.).

In praktijk :

Sint-Pieters-Woluwe heeft 5 collectieve composteerplaatsen.

Zin om mee te doen?