Stap 1: Energie sparen

België moet zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35% verminderen.

In het Brussels Gewest vormt het aandeel van de huisvesting in de totale energie-uitgaven de grootste brok (38% in 2017), gevolgd door de tertiaire sector (35%). Daarna komen het transport (22%) en de industriële sector (3%). Het is dus essentieel om in te zetten op de isolatie van gebouwen!

Verdeling van het eindverbruik per sector in 2017 (bron: Leefmilieu Brussel).

Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een plan ontwikkeld: de “renovatiestrategie”. Dat heeft tot doel de energieprestaties van alle residentiële gebouwen tegen 2050 te verbeteren.

Waar de EPB-regeling vandaag enkel van toepassing is bij officiële werken of wanneer een huis van eigenaar verandert, zal de renovatiestrategie leiden tot de verplichte invoering van een EPB-certificaat voor alle woningen tegen ten laatste 2025.

Dit certificaat zal dienen als basis voor het opstellen van een “gepersonaliseerd” stappenplan dat specifiek is aan elk gebouw en rekening houdt met de specifieke kenmerken ervan. Dit certificaat van de “nieuwe generatie” zal de prioritaire (maar niet verplichte) maatregelen vermelden die moeten worden genomen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren en uiteindelijk het hoogst haalbare prestatieniveau te bereiken.

Praktisch gezien zullen huiseigenaren maximaal om de vijf jaar een van de aanbevolen interventies moeten uitvoeren. Isolatie van het dak, de muren, de vloeren, vervanging van de ramen of het verwarmingssysteem, uitrusting van het gebouw met hernieuwbare energieproductiecapaciteiten, enz.

Bij elke door de wetgeving vastgestelde markering zullen de eigenaars de goede uitvoering van het werk moeten aantonen.

Het minimale prestatieniveau dat in 2050 moet worden bereikt zal worden vastgesteld volgens de typologie van het gebouw, met als doel om uiterlijk in 2050 het volledige besparingspotentieel van het gebouw te bereiken.

Wachten tot 2025?

Wat de energieprestatie van uw gebouw ook is, ook vandaag kunt u al concrete maatregelen implementeren:

 1. Beoordeel de situatie: laat een gratis energieaudit van uw woning uitvoeren om energietekortkomingen op te sporen en oplossingen te vinden. Voordelig voor uw portefeuille! homegrade.be  vzw biedt deze dienst gratis aan particulieren aan.
 2. Vraag de talrijke Energiepremies aan om te investeren in de energierenovatie van uw woning:
  • De gewestelijke energiepremies: aanzienlijke bedragen die Leefmilieu Brussel aanbiedt voor alle energierenovatiewerken die in Brussel worden uitgevoerd (isolatie, verwarming). Het aanvraagformulier is vereenvoudigd en de aanvraag kan nu worden ingediend tot twaalf maanden na ontvangst van de factuur van de werken. Deze premie heeft betrekking op: energiestudies en -audits, thermische isolatie en verwarming.
  • De Brusselse Groene Lening geeft u toegang tot financiering tegen een jaarlijks percentage van 0% tot 2% voor het uitvoeren van energieverbeteringswerken in uw woning. Zo kunt u uw isolatie, ventilatie en efficiënte verwarmingswerkzaamheden tegen een voordelig tarief financieren. De werkzaamheden die in aanmerking komen voor de Brusselse Groene Lening moeten voldoen aan de voorwaarden van de Energiepremies en de financiering kan oplopen tot € 25 000. Premies en een Groene Lening kunnen worden gecumuleerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseurs van Homegrade, die uw project gratis analyseren.
  • Een gemeentelijke premie voor ecologische renovatie: sinds 2017 verleent Sint-Pieters-Woluwe financiële steun aan jonge gezinnen (<40 jaar) die zich in Sint-Pieters-Woluwe vestigen.
 1. Informeer u bij uw aankopen en pas uw dagelijkse routines aan uw behoeften aan:
  1. Met Topten  kunt u het energieverbruik van uw elektrische apparaten vergelijken.
  2. Ecoconso informeert u in detail over tal van praktische zaken en alle kleine dagelijkse gebaren die u ook kunnen helpen uw energiefactuur te verlagen: het afstellen van de thermostatische kranen, kleding wassen op lage temperatuur, elektronische apparaten uitschakelen, enz.