Technische fiches “Snijd uw dakgoten”

 

Iedereen weet dat het regenwaterbeheer in onze steeds meer gemineraliseerde steden vandaag de dag een grote uitdaging is om het water zo goed mogelijk te valoriseren.

In dit verband hebben de burgers ook een rol te spelen bij het afkoppelen van regenwater door hun dakgoten door te knippen!

Om ons grondgebied snel aan te passen, is een doeltreffende oplossing het afsnijden van uw dakgoot van het wateropvangsysteem. Op die manier blijft het regenwater waar het valt zonder problemen van overbelasting en vervuiling van het netwerk te veroorzaken. Ja! Maar dan moet je de buiten delen zo ontwerpen dat het water kan infiltreren terwijl overstroming van de omgeving wordt voorkomen.

Hoe doe je dat? Er bestaan meerdere inrichtingen. De gemeente heeft 8 technische fiches opgesteld met concrete acties om regenwater op haar niveau af te koppelen.

Klik hieronder om de thematische fiches te ontdekken 👇

 

Verschillende technische oplossingen, zoals reservoirs of vaten, maken het ook mogelijk regenwater te recupereren voor huishoudelijk gebruik (water geven, doorspoelen van toiletten, enz.). Meer info: Gids Duurzame Gebouwen


Wat is regenwaterafkoppeling?

Op dit moment is het beleid voor het regenwaterbeheer “alles naar het riool”. Als het regent, loopt al het water dat op de grond valt naar het riool en wordt vervolgens behandeld door de rioolwaterzuiveringsstations. Bij hevige regenval raakt het net echter verzadigd en moet het afvalwater zonder voorafgaande behandeling in het natuurlijke systeem worden geloosd (kanaal van Brussel, rivieren, enz.). Vervuiling en slechte infiltratie van water in de bodem zijn de belangrijkste negatieve gevolgen van onze huidige verstedelijking en mineralisering.

In deze context is het beleid van afkoppeling van regenwater erop gericht de plaats van het water in de stad opnieuw te overdenken. Onze stedelijke omgeving moet zo worden heringericht dat regen (gezond water) rechtstreeks in de grond sijpelt, zonder via de riolering te passeren. Regenwater wordt afgekoppeld van het waterzuiveringssysteem.

Meer weten :