Waterbeheer op openbaar niveau

In het verleden was het beleid van het grondgebied op het gebied van storm- en overstromingsbeheer gebaseerd op riolering (stormbekkens, ontwikkeling van het rioleringsnet, …). Dit “rioleringsbeleid” heeft echter zijn grenzen getoond.

In het kader van de ecologische overgang wordt tegenwoordig de voorkeur gegeven aan de behandeling en de integratie van regenwater waar het valt, wat verschillende positieve punten oplevert: herstel van de waterkringloop, aanvulling van de grondwaterlagen, verbetering van de kwaliteit van de bodem, de waterlopen en de lucht, vermindering van warmte-eilanden, vermindering van de kosten voor waterzuivering, vermindering van de schade door overstromingen en lozingen van afvalwater.

Deze aanpak aan de bron moet echter transversaal, ge├»ntegreerd en globaal zijn, aangezien het erom gaat de ruimtelijke ordening opnieuw te overdenken en van Brussel een “spons/buffer”-stad te maken.

Permeabele openbare wegen, vergroening van het grondgebied, regentuinen, greppels, groene daken, regenwaterreservoirs voor openbare gebouwen, enz.: al deze ontwikkelingen zijn opgenomen in het Gewestelijk Waterbeheerplan 2022-2027, dat hier kan worden geraadpleegd.

Meer weten :