Gecertificeerde biologische producten

Het naoorlogse landbouwmodel werd gedomineerd door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest om de productiviteit te verhogen. Met weinig aandacht voor de impact op de bodem, het milieu… en wat we op onze borden leggen.

De biologische landbouw daarentegen zorgt voor de bodem en alle levende wezens die erin leven. Het is een productiemethode waarbij het gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden strikt verboden is. GGO’s zijn ook verboden in biologische veevoeders en bij de verwerking van biologische levensmiddelen.

 

In de praktijk:

Nationale en Europese labels 

Sinds 2010 is het Europese label Euroleaf verplicht aanwezig op alle voorverpakte Europese bio-voedselproducten. In Rome, Parijs, Londen of Brussel kan de consument met één gemeenschappelijk beeld in heel Europa gemakkelijk biologische producten herkennen en tegelijkertijd garanderen dat het voedsel in overeenstemming met de Europese regelgeving wordt geproduceerd. In het geval van groenten en fruit bijvoorbeeld is – onvermijdelijk – het hele product biologisch. In het geval van kant-en-klare maaltijden moet 95% van de ingrediënten biologisch zijn om als zodanig te worden geëtiketteerd.                                                                          Soms gaat het Europese biolabel ook vergezeld van een nationaal label (Biogarantie, AB) dat certificeert dat naast het feit dat aan alle Europese voorwaarden wordt voldaan, ook aan bepaalde aanvullende eisen wordt voldaan.
Biogarantie® is het label in België dat garandeert dat een product biologisch geproduceerd is. De naleving van het lastenboek wordt gecontroleerd door één van de twee instanties, Certisys of Blik-Integra. Dit label promoot ook de toepassing van eerlijke prijzen, het behoud van hulpbronnen (water, energie, biodiversiteit), het minimaliseren van transport, verpakkingen en afval.
Het label van de biologische landbouw (AB) is een Frans kwaliteitslabel dat in 1985 ontstaan is op basis van het verbod op het gebruik van producten uit de synthetische chemie. Dit label, dat verankerd is in de Europese en Franse wetgeving, wordt beheerd door het Franse ministerie van Landbouw en Visserij. De controle wordt uitgevoerd door onafhankelijke instanties.

 

Duurzame landbouw

In België kan het lastenboek voor het verkrijgen van een “biologische” certificering zeer restrictief zijn, zozeer zelfs dat sommige producenten er de voorkeur aan geven om producten uit de duurzame landbouw te promoten.

Rekening houdend met de bescherming van het milieu, de gezondheid en het welzijn van de dieren, beoogt dit systeem het economische resultaat te optimaliseren door de input te controleren. Duurzame landbouw is dus een mengeling van moderne, zelfs geavanceerde technieken en traditionele “ouderwetse” knowhow.

 

Omschakeling naar biologische landbouw

De omschakeling is een overgangsperiode tussen conventionele (moderne) en biologische landbouw. Tijdens deze wettelijke periode van 3 jaar respecteert de producent de biologische regelgeving zonder zijn productie te verkopen onder het label “Biologische landbouw”.

 

Meer informatie:

  • BioGuide, alle bio-adressen in Brussel.