Biodiversiteit, isolatie en renovatie

Al eeuwenlang nestelen wilde dieren “stiekem” in onze gebouwen in de stad: boutgaten, onder daken, oude kroonlijsten met gaten of scheuren, achterkanten van dakgoten en lateien, luikenkasten: al deze holtes zijn vijfsterrenhotels om tijdens de winter in te nestelen of te schuilen.

Deze stadsfauna (gierzwaluwen, mussen, roodborstjes, meesjes, vleermuizen, muurhagedissen, solitaire bijen, egels, rode eekhoorns, fretten, enz.) is niet alleen goed voor het dagelijkse directe contact met de natuur, maar speelt ook een belangrijke rol in het ecologische evenwicht: insectenplagen voorkomen, bestuiving, enz.

Door veranderingen in bouw- en renovatiepraktijken worden gebouwen en tuinen in steden echter steeds ondoordringbaarder voor deze biodiversiteit, met als gevolg dat de holten waarvan soorten afhankelijk zijn, verdwijnen.

Bouwen, renoveren en isoleren, hoewel belangrijk voor het klimaat, kan nog steeds gepaard gaan met het behoud van de biodiversiteit!

 

In de praktijk? VERMIJDEN – VERMINDEREN – COMPENSEREN – BOOSTEN

VERMIJDEN = Alvorens bouw- of renovatiewerkzaamheden uit te voeren, is het raadzaam na te gaan of er zich schuilplaatsen of nesten bevinden in de structuur van uw gebouw of in uw tuin, om de bestaande holten niet te vernielen. Dit onderzoek is mogelijk in samenwerking met natuurkenners (bijv. Natagora, GT-Martinet, enz.).

VERMINDEREN = Plan en pas uw bouwprojecten en werf aan om de impact ervan op de fauna te beperken (b.v. in functie van de nestperiodes = de toegang tot het nest moet gegarandeerd zijn tussen eind april en begin september. Indien dit niet mogelijk is, moeten de gaten worden gedicht voordat de vogels of andere dieren naar de holten terugkeren en moet(en) één (of meer) geschikte nestkast(en) worden geplaatst, precies op dezelfde plaats als de verstopte holte).

COMPENSEREN = Zorg na de werken voor compensatie. Maak bijvoorbeeld vervangende holtes. Deze worden ideaal geïntegreerd in de gevel en precies op dezelfde plaats als de geblokkeerde spouw (onder dakoverstekken, balkons, kroonlijsten, enz.) of op naburige gebouwen.

BOOSTEN = Dankzij eenvoudige en goedkope aanpassingen kunt u de biodiversiteit in de stad een duwtje in de rug geven vóór uw bouwwerkzaamheden en/of gedurende het hele jaar. Bijvoorbeeld: integreer nestkastjes rechtstreeks in het ontwerp van een gebouw, bouw of richt plaatsen in voor biodiversiteit (insectenspiraal, wilde hagen, beitelholte), creëer doorgangen in uw omheiningen voor wilde dieren, enz.

Meer informatie :