Wieden zonder pesticiden

Sinds 2013 voert onze gemeente een “zero pesticide”-beleid. Pesticiden links laten liggen is goed voor ons milieu en onze gezondheid. Maar welke alternatieven bestaan er om onze tuinen en voetpaden te blijven onderhouden?

Voor verharde oppervlakken zoals garages, een oprit of de stoep voor uw huis (waarvan het onderhoud onder de verantwoordelijkheid van de bewoners valt) kunt u:

  • borstelen als preventieve maatregel regelmatig met schoffels, skimmers, messen en ander onkruidbestrijdingsgereedschap tussen de stoeptegels of in het grind;
  • voor planten met hardere wortels (paardenbloemen, distels,…) gaat er niets boven het met de hand uittrekken. Doe dit vooraleer het onkruid zaad gevormd heeft;
  • een beetje kokend water gebruiken, bijvoorbeeld kookwater. Als u het er regelmatig op giet, zal de ongewenste plant uiteindelijk verdwijnen. Het gebruik van een thermische onkruidverdelger heeft hetzelfde effect (een demonstratie-exemplaar is in bruikleen verkrijgbaar bij de dienst leefmilieu);
  • daarentegen is het gebruik van bleekmiddel, zout of azijn schadelijk voor het oppervlakte- en grondwater!

In uw tuin kunt u, onder een haag of in een bloembed, de groei van ongewenste planten voorkomen door een dikke laag natuurlijke mulch (verbrijzelde takken, houtsnippers, …) of bodembedekkers (klimop, klokbloem, …) te gebruiken.

Meer informatie: