De fauna beter leren kennen

Hoe goed kent u uw buurt? Kent u de vleermuis die twee vleugelslagen van u vandaan woont? De egel die onder de hagen sluipt? Dit zijn zeer discrete buren, maar ze zijn er, net als veel andere soorten.

De stad is een risicovolle wereld voor de wilde dieren, maar ze kan ook een toevluchtsoord zijn voor bepaalde soorten die er gedijen. In een stedelijke omgeving zijn voedsel en water het hele jaar door beschikbaar. De fauna en flora vindt er allerlei hoekjes, scheuren in de muren, min of meer onderhouden tuinen, … en vogels houden van de verticaliteit van de gebouwen.

 

In de praktijk:

Wist u in het bijzonder dat onze gemeente bijzonder aantrekkelijk is voor gierzwaluwen en zwaluwen? En dat het elk jaar een paar valken verwelkomt dat bovenop de toren van het gemeentehuis nestelt?

Gierzwaluwen en zwaluwen

Elk jaar reizen de zwaluwen duizenden kilometers over land en zee om bij ons te komen nestelen. In het licht van de constante en verontrustende afname van deze vogels, hebben de verenigingen Aves-Natagora in samenwerking met de lokale verenigingen Natura Woluwe en de duurzame wijk Mooi-Bos “Laat ons de tijd nemen” en de gemeente vele nestkastjes geïnstalleerd in scholen (welke?) en op de huizen van particulieren die dit hebben aangeboden.

In 2016 werden in Sinte-Aleidis, waar de kolonie is gevestigd, tot 72 nieuwe nestkastjes geïnstalleerd. In 2018 werden 55 bezette nesten geteld in Sint-Pieters-Woluwe, een record sinds het begin van de metingen in 1992.

Huiszwaluw (Delichon Urbicum) – Evolutie van het aantal bezette nesten:

Koloniën Gemeente 1992 2014 2015 2016 2017 2018
Mater Dei Sint-Pieters-Woluwe 42 39 30 31 15 15
Sinte-Aleidis Sint-Pieters-Woluwe / 4 6 14 20 40

Op basis van dit succes besloot de gemeente vervolgens een andere spannende vogel een duwtje in de rug te geven: de zwarte gierzwaluw (Apus apus), een soort die in de hele stad in verval is geraakt. Deze trekvogel reist tussen Afrika en onze contreien, waar hij slechts 3 maanden per jaar verblijft (van mei tot juli). Zijn dieet bestaat voornamelijk uit kleine vliegende insecten (muggen, vliegjes, enz.) die we in de zomerperiode vaak graag kwijt willen. De verstedelijking en de huidige - overigens legitieme - wens om huizen te isoleren om energie te besparen is hen helaas vaak fataal. Elke scheur, elk gedicht gat, ontneemt hen een holte om in te nestelen.

Daarom zijn in Sint-Pieters-Woluwe kunstmatige nestkastjes geplaatst op scholen en privéwoningen om de reproductie van zwarte gierzwaluwen te bevorderen. In 2016 werden 30 nestkastjes geplaatst (10 in de gemeentelijke school van het Centrum, 10 in de school van Mooi-Bos en 10 in privéwoningen).

In 2019 werden twee steigergaten in de Sint-Pieterskerk aangelegd om de gierzwaluwen te huisvesten.

Slechtvalken

Wist u dat de slechtvalk de snelste vogel ter wereld is? Zijn snelheid kan oplopen tot 110 km/u in een achtervolging en tot 400 km/u in een duik.

Brussel mag er trots op zijn dat ze elk jaar slechtvalken verwelkomt (12 paren in 2018!). Op deze soort wordt al tientallen jaren in heel Europa gejaagd.

En het is in Sint-Pieters-Woluwe, bovenaan de toren van het gemeentehuis, dat er elk jaar sinds 2014, een koppel terugkeert om er te nestelen. Tegenover hen ligt de Woluwevallei en het Zoniënwoud, een NATURA 2000-zone van een grote biologische rijkdom.

Begin maart broedt elk koppel een paar eieren uit en het uitkomen van de kleine valken wordt rond begin april verwacht. Om dit buitengewone evenement te kunnen bijwonen, werden er discreet camera's geïnstalleerd, zodat u elk moment in HD de streaming op de website valkenvooriedereen.be  kunt volgen.

De valken hebben zich zodanig aan de stad aangepast dat ze 's nachts kunnen jagen, dankzij het licht van de openbare verlichting; een perfecte omgeving voor een dagroofvogel! Dit geeft hen meer tijd om te jagen en verhoogt hoogstwaarschijnlijk hun kansen om succesvol een groot gezin op te voeden.

Om verder te gaan:

De vossen

De rode vos (Vulpes vulpes) vestigde zich in het begin van de jaren 1980 in de bosrijke gebieden en de semi-urbane randgemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in het zuidoosten van de stad. Net als alle andere inheemse zoogdiersoorten is het een streng beschermde diersoort. Het vertoont van nature geen agressief gedrag ten opzichte van huisdieren of de mens.

De Brusselse vos paste zich snel aan de stad aan: hij vond er voldoende voedsel, vooral in de vorm van vuilnis, en aarzelt niet om vuilniszakken open te rijten. Tot ongenoegen van de burgers.

Om deze ongemakken (die ook door honden, katten, wezels en kraaiachtigen kunnen worden veroorzaakt) te vermijden, biedt de gemeente vaste afvalbakken met een capaciteit van 80 liter te koop aan. En wat het organisch afval betreft, kunnen de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe gratis een oranje container verkrijgen door naar het gemeentebestuur te gaan.

Meer informatie:

  • De Brusselse fauna
  • Als u wilt weten welke dieren, planten en insecten er in uw buurt leven, neem dan contact op met uw plaatselijke groep en neem deel aan de activiteiten van Natagora
Huismussen

Sinds de jaren negentig is de populatie huismussen (Passer domesticus) in stedelijke gebieden met 95% gedaald. Maar dankzij uw hulp, van op uw tuin of balkon, is het mogelijk om de vogels terug te halen naar Sint-Pieters-Woluwe.

Een recent burgerinitiatief, geïnitieerd door twee Woluwenaren, heeft tot doel de populatie van deze gezellige vogel, die in groepen leeft en die voor zijn nest, voedsel en water grotendeels van ons afhankelijk is, terug te brengen en te vergroten. Ze delen hun goede raad op de Facebook groep Moineaux 1150, dus ga zeker een kijkje nemen.

Meer informatie: